W ramach świadczonych przez nas usług wykonujemy m. in. obowiązkowe dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych okresowe przeglądy instalacji. Z chęcią podejmujemy stałą współpracę ze wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi oraz firmami w zakresie konserwacji, napraw i usuwania awarii.