Okresowe pomiary elektryczne, które są wymagane przez Państwową Inspekcję Pracy, pozwalają na bezpieczną eksploatację instalacji elektrycznych i ograniczają ryzyko występowania nieoczekiwanych awarii. Dysponujemy nowoczesnymi i bardzo precyzyjnymi urządzeniami pomiarowymi, umożliwiającymi wykrycie nawet najmniejszych nieprawidłowości.

Wykonujemy:

  • Badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie
  • Pomiar rezystancji izolacji
  • Pomiar ciagłości przewodów ochronnych
  • Pomiar wyłączników różnicowoprądowych RCD
  • Pomiar instalacji odgromowej
  • Pomiar natężenia oświetlenia
  • Pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego
  • Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego
  • Pomiar natężenia oświetlenia na stanowisku pracy